PL

OFERTA DLA FIRM

Oferta Pijalni Czekolady dla klientów biznesowych to szeroki wybór unikatowych produktów, począwszy od drobnych upominków, przez zestawy produktowe w różnych wariantach cenowych, po najbardziej wyrafinowane prezenty

ZAPYTAJ O OFERTĘ BIZNESOWĄ

Zestawy i kosze

Wybierz jeden z przygotowanych przez nas zestawów prezentowych lub skomponuj własny! Przygotujemy również spersonalizowane opakowanie lub dekorację.

ZOBACZ OFERTĘ

Produkty personalizowane

Torciki Wedlowoskie, jaja wielkanocne czy bombki bożonarodzeniowe możemy ozdobić wybranym przez Ciebie logo, napisem czy dedykacją oraz zapakować w spersonalizowane opakowanie.

ZOBACZ OFERTĘ

Zapraszamy do współpracy

W celu szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłanym zgłoszeniem jest spółka Pijalnie Czekolady sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków. Kontakt z administratorem możliwy jest na adres dane.osobowe@wedelpijalnie.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Pijalnie Czekolady sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. czytaj całość

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZGŁOSZENIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Pijalnie Czekolady sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-017), Rynek Główny 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220088, posiadającą NIP 5213314972 oraz REGON 015844404, o kapitale zakładowym w wysokości 2.300.000 złotych (dalej: „Pijalnie Czekolady”).

Kontakt w sprawach danych osobowych:

  • na piśmie na adres korespondencyjny: Pijalnie Czekolady sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa
  • telefonicznie: (22) 512 76 00
  • pod adresem e-mail: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj.: udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenia przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.wedelpijalnie.pl/oferta-dla-firm i przechowywanie prowadzonej korespondencji, a także ustalenia, dochodzenia, obrony lub egzekucji roszczeń przez Pijalnie Czekolady w związku z przesłanym zgłoszeniem.

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.


Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi.


Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.


Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obsługi Państwa zgłoszenia, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.


Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres Pijalni Czekolady (ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa) lub za pośrednictwem e-mail: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.