EN

OFERTA DLA FIRM

Oferta Pijalni Czekolady dla klientów biznesowych to szeroki wybór unikatowych produktów, począwszy od drobnych upominków, przez zestawy produktowe w różnych wariantach cenowych, po najbardziej wyrafinowane prezenty.

ZAPYTAJ O OFERTĘ BIZNESOWĄ

Zestawy i kosze

Wybierz jeden z przygotowanych przez nas zestawów prezentowych lub skomponuj własny! W ofercie znajdziesz również spersonalizowane opakowania oraz dekoracje.

ZOBACZ OFERTĘ

Produkty personalizowane

Torciki Wedlowskie, jaja wielkanocne, a nawet bombki bożonarodzeniowe możemy ozdobić wybranym przez Ciebie logo, napisem czy dedykacją oraz zapakować w spersonalizowane opakowanie.

ZOBACZ OFERTĘ

Nawiąż z nami współpracę

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłanym zgłoszeniem jest spółka Pijalnie Czekolady sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków. Kontakt z administratorem możliwy jest na adres dane.osobowe@wedelpijalnie.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Pijalnie Czekolady sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. czytaj całość

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZGŁOSZENIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Pijalnie Czekolady sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-017), Rynek Główny 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220088, posiadającą NIP 5213314972 oraz REGON 015844404, o kapitale zakładowym w wysokości 2.300.000 złotych (dalej: „Pijalnie Czekolady”).

Kontakt w sprawach danych osobowych:

  • na piśmie na adres korespondencyjny: Pijalnie Czekolady sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa
  • telefonicznie: (22) 512 76 00
  • pod adresem e-mail: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj.: udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenia przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.wedelpijalnie.pl/oferta-dla-firm i przechowywanie prowadzonej korespondencji, a także ustalenia, dochodzenia, obrony lub egzekucji roszczeń przez Pijalnie Czekolady w związku z przesłanym zgłoszeniem.

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.


Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi.


Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.


Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obsługi Państwa zgłoszenia, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.


Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres Pijalni Czekolady (ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa) lub za pośrednictwem e-mail: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.