EN

FRANCHISING

Wybierz pomysł na stabilny biznes – oferujemy współpracę z dużą, stabilną firmą. Posiadamy również ogromne doświadczenie w gastronomii, a do tego silnie wspieramy marketingowo naszą markę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI POBIERZ INFORMATOR

Co zapewniamy naszym franczyzobiorcom

Wsparcie w przygotowywaniu wydarzeń okolicznościowych i oferty sezonowej
Know-how związane ze sprzętem i systemem informatycznym
Wsparcie przy tworzeniu technologii gastronomicznej lokalu
Książkę franczyzową
Manual architektoniczny
Bogaty program wsparcia marketingowego
Dostęp do programu szkoleniowego personelu
Korzystne oferty na sprzęt gastronomiczny (brak marży przy zakupie wyposażenia lokalu)
Wsparcie wykwalifikowanego zespołu otwierającego podczas pierwszych dni funkcjonowania lokalu
Opieka Kierownika Regionalnego oraz Kierownika ds. Jakości

Etapy współpracy

Etap 1

do podpisania umowy

Nawiązanie współpracy
Ocena i wstępny layout lokalizacji
Ustalenie terminu otwarcia
Podpisanie umowy

Etap 2

od podpisania umowy
do otwarcia lokalu

Finalny projekt wykonawczy
Prace adaptacyjne
Szkolenia i rekrutacja (przy wsparciu sieci)
Otwarcie lokalu

Etap 3

po otwarciu lokalu

Wsparcie ekipy (przez kilka pierwszych dni)
Stałe wsparcie, doradztwo i kontrola kierownika regionalnego
Działania promocyjne i wsparcie marketingowe

Przestrzeń Pijalni Czekolady

Pijalnie Czekolady to lokale wymagające 100-150 m². Na tej powierzchni działa unikatowy model biznesowy, podzielony na trzy strefy dedykowane określonym potrzebom konsumentów.

Parametry współpracy

1.

Opłata
wstępna

2.

Opłata licencyjna
zależna od obrotu
(brak stałej opłaty miesięcznej)

3.

Zakup towarów
z magazynu
centralnego

Nawiąż z nami współpracę

Środki własne w kwocie minimum 1 000 000 zł w całości przeznaczone na franczyzę Pijalni Czekolady E.Wedel

Formularz kontaktowy

Partner Franczyzowy Pijalnie Czekolady E.Wedel

część A. Dane teleadresowe kandydata

część B. Informacje o kandydacie

2. Wykształcenie *

11. Czy posiada Pan/Pani lokal, w którym miałaby powstać Pijalnia Czekolady? *

Część C. Informacje o lokalu - wypełniają osoby, które w pozycji B11 zaznaczyły opcję Tak

8. Czy lokal posiada funkcję gastronomiczną? (wcześniej funkcjonowała w nim restauracja/kawiarnia) *

Klauzula nr 1

Klauzula nr 2

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (31-017), ul. Rynek Główny 46 („Pijalnie Czekolady” )
Cele przetwarzania danych osobowych
  1. ocena kwalifikacji kandydata jako potencjalnego franczyzobiorcy spółki Pijalnie Czekolady
  2. ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do prowadzenia działalności jako franczyzobiorca spółki Pijalnie Czekolady
  3. wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób jako franczyzobiorców Pijalnie Czekolady
Podstawy prawne przetwarzania
  1. Twoja zgoda
  2. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Pijalnie Czekolady
Odbiorcy danych osobowych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Pijalnie Czekolady
Prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • inne prawa określone w Informacji szczegółowej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej tutaj: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW PIJALNIE CZEKOLADY

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka Pijalnie Czekolady spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Pijalnie Czekolady” lub „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

a) ocenić Twoje kwalifikacje jako potencjalnego franczyzobiorcy spółki Pijalnie Czekolady;

b) ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do prowadzenia działalności jako franczyzobiorca spółki Pijalnie Czekolady;

c) wybrać odpowiednią osobę jako franczyzobiorcę Pijalnie Czekolady.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu, CV, liście motywacyjnym oraz referencjach.

Nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą jako potencjalny franczyzobiorca spółki Pijalnie Czekolady.

Udzielenie przez Ciebie zgody i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub odmowa podania tych danych oznaczać będzie zakończenie procesu rekrutacji, gdyż dalsze przetwarzanie Twoich danych będzie niemożliwe. 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na franczyzobiorcę spółki Pijalni Czekolady, chyba ze udzieliłeś oddzielnej zgody, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić w przyszłości. W takim przypadku, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do chwili, gdy wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług czy systemów IT czy agencjom rekrutacyjnym. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej) i w przesłanym wniosku określ swoje zadanie.

Zaznaczamy, że w celu sprawdzenia podstaw Twojego zgłoszenia możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających wniosek.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz przypadki, w których możesz z nich skorzystać wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać uzależnione jest m.in. od celu przetwarzania i podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy Twoje dane osobowe.

6. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.